ReadyPlanet.com
dot dot
ยางประกบใบมีด

                                                  PRESSURE BAR

PRESSURE BAR FOR KBA
PRESSURE BAR FOR HARRIS PRESSURE BAR
ขนาด : 550x22x47.5 mm. 
ขนาด : 560x22x14 mm. 
ขนาด : 540x20x16 mm.  
   
PRESSURE BAR
   
ขนาด : 562x19x15 mm.    

                                                                                                                                                                           

 


ชี่อของคุณ :  *
อีเมล์ของคุณ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
รายละเอียด :ยางประกบใบมีด
Copyright © 2015 All Rights Reserved.