ReadyPlanet.com
dot dot
ใบมีด Slitter & Perforator

                                                                            Top Slitter            

62x40x1 mm.
64.3x40/46x1 mm. 
68x46x0.5 mm.
93x54x1.5 mm. 17Teeth
111x32x1.5 mm. 15Teeth 105x38x1.96 mm. 107x65x1.20 mm. 108x50x1.2 mm.
Perforating Wheel
130x70x1.5 mm.
40x40x4.87 mm. 72Teeth 34x16x5 mm.   49x25x14 mm.

     
55x25x3 mm.        

 

TOP SLITTER (100x40x2.5 mm. ACC STD    (Part no. : 128219)

                                                           

                                                                     Bottom Knife
  
             

50x25x12 mm.  60x30x5 mm.

                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                               


ชี่อของคุณ :  *
อีเมล์ของคุณ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
รายละเอียด :


Copyright © 2015 All Rights Reserved.